OSOBNI PODACI

 • Ime i prezime : Viktor Lasan
 • Adresa:Hrvatska, 52470 Umag, Križine 48/f
 • Telefon: 091/2530388, fax. 052 350 419

ŠKOLSKA SPREMA

 • Diplomirao na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu
 • Diploma Pomorske škole u Piranu (SL) – smjer brodostrojarstvo 

 • Položen državni ispit za pomorskog strojara Lučka kapetanija Kopar
 • Obrazovni stupanj: VŠS

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ

 • IIMS certified surveyor, neovisna organizacija koja promiče profesionalnost i obuku pomorskih
  inspektora
 • Insp. UDICER / NAUTITEST, European Notified Body n. 0966
 • Insp. Nautico per la Repubblica di San Marino

 • Stalni sudski vještak tehničko pomorske struke
 • Pomorski strojar

 • Zapovjednika broda u nacionalnoj plovidbi
 • Licenca o osposobljenosti za gašenje požara na brodovima
 • Licenca o osposobljenosti za upravljanje sa sredstvima za spašavanje
 • Licenca o osposobljenosti za traganje, spašavanje i opstanak na moru

 • Svjedodžba o osposobljenosti za službu pomorski radio-telegrafist

RADNO I PROFESIONALNO ISKUSTVO

Insp. UDICER/NAUTITEST European notified body N°0966, Insp. Nautico per la Repubblica San Marino, pomorac, upravitelj stroja, voditelj nautike u lukama nautičkog turizma, ronilac, aktivno učestvovanje i vođenje timova prilikom spašavanja i podizanja unesrećenih potopljenih plovila.

Organizacija i aktivno učestvovanje u organiziranju velikih sportskih natjecanja (Svjetsko prvenstvo Dubrovnik 1996) itd. Izrada sidrenih sustava i planiranje lučkih kapaciteta u lukama za javni promet i nautičkim centrima. Vlasnik obrti za poslovno i poduzetničko savjetovanje u pomorstvu i nautici.

JEZICI

 • Hrvatski

 • Engleski

 • Talijanski

 • Slovenski

 • Njemački-pasivno

REFERENCE

UDICER/ NAUTITEST, European notified body N°0966, International Institute of Marine Surveying UK, Splošna plovba Piran, Droga Portorož, Riba Izola, Liamar Monaco, ACI Marina Umag, Županijski sud u Puli.

Suradnja sa slijedećim poduzećima i institucijama : Ministarstvo pomorstva, Županijski sud u Puli, Općinski sud Buje, Županijski sud u Splitu, Lučka kapetanija Pula , Porezna uprava i Carina (RH), Lučka uprava Umag-Novigrad , Generali Osiguranje Zadar, Jadransko osiguranje Rijeka, Grawe osiguranje Pula, Croatia osiguranje Pula, Pantaenius Beč, Adriatic osiguranje Kopar, Volksbank Klagenfurt, Yacht-pool Poreč…

USLUGE

Ovaj pregled obuhvaća sveobuhvatnu kontrolu plovila za potencijalnog kupca, procjenu stanja i opće operativne sposobnosti plovila, kao predmeta iz mogućeg kupoprodajnog ugovora. U ovoj vrsti pregleda vještak ne djeluje kao zastupnik kupca. Pregled plovila ne služi kupcu da sklopi ugovor o kupoprodaji po što je mogućoj nižoj cijeni, njegov je posao da kupcu osigura sve mjerodavne informacije o stanju plovila i realnoj tržišnoj vrijednosti.

Obuhvaća :

 • Neagresivni pregled trupa i strojeve na suhom vezu i u plutajućem stanju.
 • Kontrola ukupnih brodskih sustava u korisnom pogonu
 • Procjena tržišne vrijednosti temeljena na nalazima.
 • Izvješće o pojedinostima u nalazu sa preporukama.

Pregled plovila je sličnog opsega kao kod kupoprodaje, ali je namijenjen isključivo za svrhu kad trenutni vlasnik broda traži sklapanje ugovora o pokriću rizika kod nekog osiguravajućeg društva. Pregled je naglašeno i primarno usmjeren na brodske sigurnosne sustave, na njihovo održavanje, trenutno zatečeno stanje i na pronalaženje mogućih strukturalnih problema na trupu plovila. ( osmoza, korozija, trulež, stres i zamor materijala )

Sveobuhvatan pregled čiji detalji ovise u najvećoj mjeri o okolnostima i vrsti oštećenja na plovilu. Postoje mnoge varijacije te vrste pregleda, ovisno o okolnostima u kojima se dogodio štetni slučaj. Cilj pregleda je otkriti uzrok štetnog događaja, detaljno utvrditi obim štete, dati prijedlog za sanaciju štete i procijeniti visinu materijalnih troškova potrebnih za otklanjanje ukupnih šteta. Potraživanja po policama pomorskog osiguranja sama po sebi ponekad znaju biti komplicirana. Zadatak vještaka je utvrditi činjenice i pripremiti nezavisnu ekspertizu sa nalazima koja će vam pomoći da ostvarite svoja prava iz ugovora o pokriću rizika. Dodatna usluga unutar pregleda o štetnom događaju je nadzor kvalitete i tehnoloških procesa prilikom sanacije plovila.

Pregled čija je svrha ustanoviti realnu tržišnu vrijednost plovila. Provjerava se strukturalni integritet plovila, stanje normaliziranih sigurnosnih sustava koji su preporučeni pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti. Ova vrsta pregleda plovila služi isključivo za svrhu financiranja kupoprodaje, a financijska institucija koja je zainteresira za tu vrstu investicije uzima u obzir takav pregled da bi došla do konačne odluke o mogućem financiranju kupoprodaje.

Pregled stanja i procjena vrijednosti plovila isključivo radi podmirenja uvoznih obaveza prilikom registracije plovila u hrvatski registar brodica i jahti.

Pregled radi preporuke prioriteta o načinu održavanja plovila sa ciljem kvalitetnog i ekonomski opravdanog postupanja sa plovilom, vrši se prije vađenja plovila na suhi vez i dogovora sa brodogradilištem o radovima koji se izvode za vrijeme boravka plovila na suhom vezu.

Ne destruktivni pregled količine vlažnosti poliesterskog trupa plovila instrumentom za mjerenje električnog konduktiviteta ” TRAMEX Skiper plus”. Mjerenja vlažnosti vrši se prema ” kodeksu za mjerenje i analizu vlažnosti poliesterskih trupova ” ( * International Institute of Marine Surveyors (1998) Witherby & Co., London, 17p. ) Kontrolom vlage u poliesterskom kompostu vršimo prevenciju i pravodobno zaustavljamo pojavu osmoze ( proces razgradnje i delaminiranja poliesterskog komposta )

Podvodni pregled trupa se izvršava kao preventivna mjera koja za cilj ima odgovoriti na sljedeće detalje:

 • Kakvo je stanje trupa plovila nakon kolizije sa morskim dnom ili drugim plovilom
 •  Kakvo je stanje podvodnih ventila koji prolaze kroz trup plovila.
 •  Kakvo je stanje antivegetativne zaštite plovila.
 • Kakvo je stanje cinkovih anoda i po potrebi njihova zamjena.
 • Kakvo je stanje osovinskih vodova, propelera i po potrebi njihovo čišćenje.
 • Uklanjanje manjih kvarova i smetnji na plovilu koje je moguće u podvodnom okruženju uočiti i ukloniti.

Inspekcijski pregledi plovila i dijelova za plovila za CE certifikaciju u skladu sa EU direktivom 2013/53/UE. Pregledi plovila za obnovu certifikata sigurnosti, za UDICER/NAUTITEST ,( European notified body N°0966 )

Pisana su jasno i sažeto bez stručnih termina u običnom jeziku. Zaključci i preporuke temelje se na ” Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti ”. koje je postavila Europska Unija direktivom 2013/53/UE. Izvješća su završena u roku od pet radnih dana nakon obavljenog pregleda plovila.

KOMPETENCIJE

 • Stalni sudski vještak tehničko pomorske stuke
  Viktor Lasan, ing. pom. str.

 • IIMS certified surveyor
 • Insp. Udicer / Nautitest, european notified body N. 0966
 • Insp. Nautico per la Repubblica San Marino

KONTAKT

PROCJENA

Pregledom trenutnog fizičkog stanja plovila i procjenom realne tržišne vrijednosti možemo vam pomoći u donošenu odluke u vašoj budućoj investiciji, kupoprodaji, popravku, nadogradnji, jahte ili manjih komercijalnih plovila.

POŠALJITE UPIT

Poslovno i poduzetničko savjetovanje u pomorstvu i nautičkom turizmu ”NAUTIKA” – UMAG (HR)

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept